Projecte DUAL

Connectat amb la realitat del teu alumnat i del seu futur.

Dual és el projecte per als dos cursos de Batxillerat perquè l’alumnat, a més d’assolir els objectius de l’etapa i les competències per al futur formatiu i professional, rebi les eines que necessita per a superar amb èxit la PAU.

El projecte DUAL de Vicens Vives és una proposta digital que aborda una nova perspectiva de fer classe al Batxillerat i fomenta l’aprenentatge autònom de l’alumnat a partir d’aquests 3 components interrelacionats:

Llibre digital

Un projecte digital actualitzat amb reptes, projectes col·laboratius, activitats competencials i tots els sabers curriculars.

Quadern d'aprenentatge

Una selecció d’activitats per a treballar competències clau i específiques.

Llibre de consulta

Un llibre de consulta a on es desenvolupen els continguts seguint totes les fases del projecte.

Activa l'aprenentatge del teu alumnat amb la plataforma digital que s'adapta a les estratègies TAC de cada centre educatiu.