Recursos per l'aula

Recursos per a l'aula

Materials complementaris per al treball a classe amb suports molt variats i pensats per motivar l'aprenentatge de l'alumnat.

Robots educatius

Joc de programació bàsica per a nens i nenes a partir de 6 anys. Es pot jugar individualment o en grups.

El primer kit de programació sense pantalles basada en el mètode Montessori. Pensat per a nens i nenes a partir de 3 anys.

El Cubetto és un simpàtic robot de fusta que ensenyarà als més petits les bases de la programació a través del joc sensorial. Està dissenyat per a aquells que encara no saben ni llegir ni escriure.

Diccionaris

Diccionari de Llengua castellana per a l'Educació Primària.

Definicions senzilles, clares i fàcils d'entendre, exemples d'ús, ampliacions lingüístiques i de vocabulari, quadres gramaticals aclaridors, conjugacions verbals, quadres de camps semàntics...

Autors: E. Fontanillo i M. I. Riesco.

Diccionari de Llengua castellana pensat per a l'ús diari dels estudiants d'Educació Primària pels seus continguts, pel seu plantejament i per la seva fàcil consulta.

ADAPTAT A LA NOVA ORTOGRAFIA DE LA R.A.E.

Autors: E. Fontanillo i M. I. Riesco.