NOOC's d'aprenentatge

Reptes de pensament per impulsar un aprenentatge innovador.

Aprenentatge competencial per a l'educació del futur

Els nous projectes educatius representen la transformació educativa en què l’escola ja està immersa. Es plantegen situacions o preguntes significatives per ajudar l’alumnat a raonar i analitzar la informació més rellevant i útil, i a familiaritzar-se amb l’ús de diferents tipologies de fonts d’informació.

Els NOOCs d’aprenentatge Vicens Vives són la resposta a aquest context escolar nou. Són una proposta d’educació innovadora, personalitzada, inclusiva i socialment responsable per crear un futur millor.

Els NOOCs d’aprenentatge Vicens Vives són nanocursos amb una metodologia experiencial, digital i 100% competencial. Estan vinculats amb el currículum LOMLOE, proposen un treball transversal i pautat i tenen una durada de 4 a 6 sessions de treball.

Es poden treballar al llarg d’un curs escolar o de forma independent i aïllada per vincular-los amb la programació d’aula que cada centre tingui definida.