NOOCs - Metodología

NOOC's d'aprenentatge

Reptes de pensament per impulsar un aprenentatge innovador.

Un enfocament pedagògic innovador

Inspirats en el model Design Thinking, els nostres NOOCs d’aprenentatge ofereixen situacions d’aprenentatge transdisciplinars que integren diversos àmbits de coneixement: la intel·ligència emocional, els objectius de desenvolupament sostenible, els sabers culturals i humanístics, el currículum local, les competències digitals i la creativitat en una proposta única.

A cada NOOC d’aprenentatge es planteja un Repte, que suposa l’elaboració d’un producte, sigui físic o digital, per donar solució al desafiament plantejat.

Salvemos el planeta

Per què escollir els NOOCs d’aprenentatge Vicens Vives?

Personalització s’adapten a les necessitats individuals de cada estudiant.

Innovació educativa ofereixen eines innovadores per a un ensenyament eficaç.

Competències per a la vida desenvolupen la creativitat, la resolució de problemes, la col·laboració i la comunicació.

Vinculació curricular amb la LOMLOE.

Impacte social es promou una educació inclusiva i socialment responsable, i es treballen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Metodologia maker a l’abast de la teva classe.

Descobreix totes les possibilitats d’aprenentatge pel teu alumnat...

  • Connectarà tots els coneixements aplicables a situacions reals.
  • Aprendrà mitjançant l’experimentació.
  • Treballarà i decidirà en equip.
  • Intensificarà la imaginació i les ganes d’aprendre.
  • Desenvoluparà un pensament científic.
  • Reconeixerà els errors i n’aprendrà.
  • Organitzarà projectes per respondre a les necessitats identificades.
  • Farà servir les habilitats del segle XXI per comprendre i abordar els problemes globals de forma local.