vv-expert

Tallers pràctics

Per programar, impartir i avaluar 
situacions d'aprenentatge.

Amb la implantació de la LOMLOE som conscients de la necessitat de formació i de recursos que necessita el professorat.

Des de Vicens Vives et volem ajudar i per això hem preparat Vicens Vives Experttallers pràctics per aprendre a programar i avaluar amb situacions d’aprenentatge. En aquest espai trobaràs una gran varietat de tallers per a totes les etapes i àrees que seran de gran utilitat per la teva tasca a l’aula. Els tallers seran online, oberts a tothom i gratuïts. No te’ls perdis!

 

Tallers per a l'Educació Primaria

Como trabajar y evaluar las situaciones de aprendizaje en el aula de Primaria

Proyecto: Abanico

Área: Lengua y Literatura + Matemáticas + C. Medio

Ponentes: Eloy Caballero y Salvador Rodriguez

El autoaprendizaje de saberes y competencias para el siglo XXI: retos y situaciones de aprendizaje listas para tu aula

Área: Noocs de aprendizaje

Ponente: Antonio Cara

Como trabajar y evaluar las situaciones de aprendizaje en el aula de primaria.

Proyecto: Comunidad Zoom

Área: Lengua y Literatura + Matemáticas + C. Medio

Ponentes: Eloy Caballero y Salvador Rodriguez

Un plano para construir puentes y derribar muros en el aula de religión.

Proyecto: Comunidad Lanikai

Área: Religión católica

Día:11 de mayo

Hora: 18h

Ponente: Toni Salas

La magia de tocar los números: matemáticas apasionantes en la Educación Primaria.

Proyecto: Tuhattaituri

Área: Matemáticas

Ponente: Aaron Erades

Tallers per a l'Educació Secundaria

Tocar la ciencia con proyectos y retos estimulantes en el aula de Física y Química.

Proyecto: Situaciones

Área: Física y Química

Ponente: Pablo Aguado

La magia de la lengua y la literatura en el aula: propuestas para la ESO.

Proyecto: Situaciones

Área: Lengua Castellana y Literatura

Ponente: Zaida López

Tocar la ciència amb projectes i reptes estimulants a l'aula de Física i Química.

Projecte: Situacions

Àrea: Física i Química

Ponent: Juandi García

Com treure-li la inmerescuda mala fama a les matemàtiques.

Projecte: Situacions

Àrea: Matemátiques

Ponent: Mikel Martín

La màgia de la llengua i la literatura a l'aula: propostes per a l'ESO.

Projecte: Situacions

Àrea: Llengua Catalana i Literatura

Ponent: Fèlix Esteso

Analitza per comprendre i comprèn per actuar: un viatge apassionant per la Biologia i Geologia.

Projecte: Situacions

Àrea: Biología i Geología

Ponent: Javier San Antonio Mor

Como quitarle la inmerecida mala fama a las matemáticas.

Proyecto: Situaciones

Área: Matemátiques

Ponente: Mikel Martín

Analiza para comprender y comprende para actuar: un viaje apasionante por la Biología y Geología.

Proyecto: Situaciones

Área: Biología y Geología

Ponente: Javier San Antonio Mor

Una història amb sentit: la narrativa de les Ciències Socials.

Projecte: Situacions

Àrea: Geografia i Història

Ponent: Cristina Gatell

Tallers per al Batxillerat

Com ensenyar a fer coses amb paraules: un assortit de propostes per a Llengua i Literatura de Batxillerat.

Projecte: Comunitat en Xarxa

Àrea: Llengua catalana i Literatura 2 + PAU

Ponents: Josep Maria Castellà i Maria Josep Cuenca

Competències i sabers de Llengua i Literatura: ensenyar amb el nou currículum de Batxillerat + PAU.

Projecte: DUAL

Àrea: Llengua catalana i Literatura 2 + PAU

Ponents: Josep Maria Castellà i Maria Josep Cuenca

Una historia con sentido: la narrativa en la enseñanza de la Historia.

Proyecto: DUAL + Comunidad En Red

Área: Historia de España + PAU

Ponentes: Diego Sobrino y Félix González Chicote

Enseñando Arte con sentido: la narrativa en la enseñanza de las Ciencias Sociales.

Proyecto: Comunidad En Red

Área: Historia del arte + PAU

Ponente: Joan Ramon Triadó

Ensenyant Art amb sentit: la narrativa en l'ensenyament de les Ciències Socials.

Projecte: DUAL

Àrea: Història de l'Art + PAU

Ponent: Joan Ramon Triadó

Una història amb sentit: la narrativa a l'ensenyament de la Història.

Projecte: Comunitat en Xarxa

Àrea: Història del món contemporani + Història + PAU

Ponentes: Albert Pérez, Rosa Giralt y Cristina Gatell